• หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ( Personal Data Protection Act ) โดยวิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา และ ...

  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “PDPA FOR SVOA SMART BUSINESS” อัพความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ( Personal Data Protection Act ) โดยวิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา และ อาจารย์มยุรี ...
 • รายการ เสพ สื่อ สติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  รายการ “เสพ สื่อ สติ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD รายการที่ติดอาวุธทางปัญญาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมได้รับมือข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะรู้จักการเสพสื่ออย่างมีสติ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เนื้อหาในรายการเป็นการให้ความรู้ แบ่งปันแนวทางการป้องกันภัยทางออนไลน์โดยการเตือนภัยออนไลน์ ให้ความรู้อาชญากรรมทางเทคโนโลยีอนภัยออนไลน์ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญกรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถแจ้งภัยออนไลน์และแจ้งความออนไลน์ได้ดังนี้ หากตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ (เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น www.thaipoliceonline.go.th . โทรปรึกษาสายด่วน ...
 • แนวโน้มกระแสโลก “บริษัทตัวคนเดียว จำกัด มาหาคน”

  แนวโน้มกระแสโลก “บริษัทตัวคนเดียว จำกัด มาหาคน” สวัสดีครับวันนี้โลกกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของทุกคน ถึงเวลาแล้วที่คนทำธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน เพราะวันนี้แนวทางความสำเร็จในโลกของธุรกิจอาจไม่ใช้ภาพของบริษัทขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย และซีอีโอที่มีอิทธิพลอีกต่อไป ผมขออ้างอิงแนวคิดของพอล (Paul) จากหนังสือ Company of One “บริษัทตัวคนเดียว” ที่นำเสนอกลยุทธ์ที่จับต้องได้สำหรับการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้เพียงพอ มีความเป็นอิสระ และที่สำคัญที่สุด คือ มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง โดยพอลให้ 5 กุญแจสำคัญในการดำเนินการ ...
 • ใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน​ ต้องรู้ทันโลกดิจิทัล

  ใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน​ ต้องรู้ทันโลกดิจิทัล ปัจจุบันโลกโซเชียลและสังคมออนไลน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนและในทุกช่วงวัย ภัยที่มากับการใช้งานบนโลกโซเชียลก็มีเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การหลอกลวงและภัยบนโลกออนไลน์ ถ้าให้แบ่งตามการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์จะมีรูปแบบใหญ่อยู่ 3 รูปแบบคือ ประเภทที่ 1. คือ การหลอกลวงโดยการแอบอ้าง  เป็นการหลอกลวงโดยใช้วิธีการแอบอ้างตนเองให้ดูเหมือนเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ ตัวอย่างเช่น การใช้ E-mail, SMS , Website ปลอม เพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว หรือคลิกลิงก์ที่อันตราย การหลอกล้วงละเมิอดทางเพจแอบอ้างเป็นคนหน้าตาดีใช้รูปดูดีลอลวง ประเภทที่ ...

เนื้อหาทั้งหมด

Load More