ยุคคนไทย 5.0″ หรือ Digital 5.0

Share:
thailand 4.0 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

คาดการณ์อนาคต Digital Future Trends
–Next–> คือยุค Digital 5.0–
หรืออนาคต “Thailand 5.0”
ต่อไปอนาคตมีแน่ๆ “มานุด” อาจจะหายตัวไปที่ไหนก็ได้

 

thailand 4.0 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

thailand 4.0 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ก่อนอื่นไปรู้จัก “ไทยแลนด์ 4.0” กันก่อน

หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าตนเองเป็น “คนไทย” 1.0, 2.0, 3.0 หรือ 4.0 บนโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยี-ดิจิทัล แห่งศตวรรษที่ 21 ผมอยากยกตัวอย่างการสำรวจตนเอง เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองอยู่ ณ จุดใด แล้วควรพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง ไม่ได้เป็นการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ด้วยวิธีง่ายๆ โดยอาจเปรียบเทียบได้กับว่า ถ้าท่านมีโทรศัพท์ แต่ยังใช้งานเพียงเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน ท่านยังคงเป็น “คนไทย 1.0” ถ้าหากท่านใช้มือถือในการส่ง e-mail, ส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการทำงาน และกิจวัตรประจำวัน ท่านน่าจะยกระดับตนเองเป็น “คนไทย 2.0” ได้ไม่ยากแต่ถ้าหากท่านสามารถใช้ “สมาร์ทโฟน” ได้ราวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ “อินเทอร์เน็ต” ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเอง ติดต่อกับคนทั่วโลกได้ ท่านอาจได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย 3.0” ยิ่งกว่านั้น หากท่านสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การผลิต ด้วยความรู้เหล่านั้น แล้วท่านรู้สึกว่า “ทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น” เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา แบบนี้ท่านได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย 4.0”

เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับ โดยสรุปแล้วการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” นั้น ไม่ได้สำคัญที่ว่า “ท่านมีอะไร?” แต่สิ่งสำคัญคือ “ท่านใช้สิ่งที่ท่านมีอย่างไร? ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเป็น “คนไทย” 1.0, 2.0, 3.0 หรือ 4.0 ก็ตาม ขออย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง สิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ทำ คือ นอกจากการพัฒนา-ยกระดับตนเองแล้ว ยังต้องหันหลังมามอง แล้วยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่เดินตามมาข้างหลัง เพราะทุกคนอยู่ใน “ห่วงโซ่” เดียวกัน การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ

ผมคาดการณ์อนาคตมาแน่
“คนไทย 5.0” หรือ “Digital 5.0”
ต่อไปนั่งดูตัวเลขเงินผ่านเข้าผ่านหน้าจอมือถือไม่ต้องทำอะไร เงินกระดาษจะหายไป อยาคตอยากไปไหนมาไหนกด “Machine” หายวับบบบบบ
Aj.Tonrak
Digital Future Trends

Share:

Leave a reply