อนาคต “มนุษย์” ยุค Digital 5.0

Share:

อนาคต “มนุษย์” ยุค Digital 5.0

CreditPicture Institution of Chemical Engineers

คาดการณ์อนาคต Digital Future Trends–Next–> คือยุค Digital 5.0– หรืออนาคตอาจเรียกยุค
“Thailand 5.0” ต่อไปอนาคตมีแน่ๆ
มนุษย์” อาจจะหายตัวไปที่ไหนๆก็ได้ในโลกใบนี้

ก่อนอื่นไปรู้จัก “ไทยแลนด์ 4.0” กันก่อน หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นมนุษย์หรือ “คนไทย” ยุค 1.0, 2.0, 3.0 หรือ 4.0 บนโลกใบนี้กันแน่

โลกใบนี้ในตอนนี้มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยี-ดิจิทัล แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งผมอยากยกตัวอย่างการสำรวจตัวผมเอง เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองอยู่ ณ จุดใด แล้วควรพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง ไม่ได้เป็นการแบ่งชั้นวรรณะนะครับ ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในยุคที่ทุกคนสามารถพูดคุยส่งสาร แสดงความคิดเห็นได้อย่างง่ายๆและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้มากมายในยุคดิจิทัลนี้

ลองสำรวจตัวของเองดูด้วยวิธีง่ายๆ โดยอาจเปรียบเทียบได้กับว่า ถ้าท่านมีโทรศัพท์ แต่ท่านยังใช้งานเพียงเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน โทรคุย แชทเท่านั้น ท่านยังคงเป็น “คนไทยยุค 1.0” ถ้าหากท่านใช้มือถือในการส่ง e-mail, ส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือใช้เพื่อประโยชน์ในกิจวัตรประจำวันต่างๆของท่านเอง ท่านน่าจะยกระดับตนเองเป็น “คนไทยุค 2.0” ได้ไม่ยาก

แต่ถ้าหากท่านสามารถใช้มือถือ “สมาร์ทโฟน” ได้ราวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ “อินเทอร์เน็ต” ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเอง ติดต่อทำธุรกิจกับคนทั่วโลกได้ ท่านอาจได้ชื่อว่าเป็น “คนไทยยุค 3.0”

ยิ่งกว่านั้น หากท่านสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การผลิตการเกิดสิ่งมีค่าด้วยความรู้เหล่านั้นแล้ว ท่านจะรู้สึกว่า “ทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น” เมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านทำผ่านๆมา แบบนี้ท่านได้ชื่อว่าเป็น “คนไทยในยุค 4.0” แน่นอน

ซึ่งที่ผมเขียนมาอาจเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับ โดยสรุปแล้วการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” นั้น ไม่ได้สำคัญที่ว่า “ท่านจะมีอะไร..?” แต่สิ่งสำคัญคือ “ท่านใช้สิ่งที่ท่านมีได้อย่างไร…?  และท่านใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่…? ” โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเป็น “คนไทยยุค” 1.0, 2.0, 3.0 หรือ 4.0 ก็ตาม ขออย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ทำ คือ นอกจากการจะพัฒนายกระดับตนเองได้แล้ว ทุกคนยังต้องหันหลังมามองคนข้างหลัง แล้วยื่นมือช่วยเหลือ แบ่งปัน ผู้ที่เดินตามมาข้างหลังนั้นด้วย เพราะทุกคนอยู่ใน “สังคมไทยใจเดียวกัน” การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ไปพร้อมๆกันในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญครับ

และผมคาดการณ์อนาคตมาแน่ “คนไทยยุค 5.0” หรือ “Digital 5.0” เพราะต่อไปในอนาคต ท่านคงนั่งดูตัวเลขเงินผ่านเข้า-ผ่านออกจากบัญชี ทางหน้าจอมือถือของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลย เงินกระดาษของท่านก็จะเป็นแค่ตัวเลขดิจิทัลวิ่งไปวิ่งมาให้ท่านนั่งมองแค่อย่างเดียว 

และผมก็เชื่อว่าอนาคตถ้าท่านอยากหายตัวไปไหนมาไหนต่อไปแค่ท่านกด “ Future Machine” ท่านอาจหายตัววับบบบบบๆๆๆ ไปที่ไหนสักที่ ที่ที่ท่านอยากจะไปก็เป็นได้ และยุคนั้นแหละครับคือ ยุค “Digital 5.0” หรือยุค “ไทยแลนด์ 5.0”

อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก)
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ฝากติดตามอ่านฟรีได้ที่
http://www.opt-news.com/

Share:

Leave a reply