บรรยายบุคคลิกภาพยุคดิจิทัลกับอาชีพที่ใช่

Share:

บรรยายบุคคลิกภาพยุคดิจิทัลกับอาชีพที่ใช่
“รอยยิ้ม ความรู้คู่กับความสุข”
การแบ่งปันคือความสุขของอาจารย์
@วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

Share:

Leave a reply