บริการวิชาการให้นักศึกษา เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต

Share:

บริการวิชาการให้นักศึกษา
“ทำงานจะเหนื่อย จะท้อก็ต้องทน”
“เพราะความจนมันน่ากลัว”

บริการวิชาการ
“เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”

Share:

Leave a reply