บรรยายให้ความรู้สิ่งดีๆให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสพธอ. ETDA

Share:

แววตา รอยยิ้ม ความสุข คือสิ่งดีงาม

บรรยายให้ความรู้สิ่งดีๆให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. (ETDA )

“บุกตลาดออนไลน์ อย่างไรในยุค 4.0” บ่ายนี้

Share:

Leave a reply