คำนิยม จากใจผมถึงหนังสือเล่มนี้ Digital Marketing

Share:
หนังสือ Digital Marketing

หนังสื่อ “Digital Marketing” กระดาษเล่มนี้เป็นมากกว่าเงินตรา ถ้าคุณไม่เริ่มก้าวสู่โลกใบนี้เต็มตัว ไม่เร็วก็ช้า คุณก็ต้องเข้ามาในโลกแห่งเทคโนโลยีและโลกแห่งการทำธุรกิจอยู่ดี

หนังสือ Digital Marketing

หนังสือ Digital Marketing

ถ้าคุณไม่เริ่มก้าวสู่โลกใบนี้เต็มตัว ไม่เร็วก็ช้า คุณก็ต้องเข้ามาในโลกแห่งเทคโนโลยีและโลกแห่งการทำธุรกิจอยู่ดี ไม่ว่าจะเรื่องแบรนด์ เรื่องการตลาด เรื่องการสื่อสาร คุณจะต้องเริ่มอ่าน เริ่มคิด เริ่มทำ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อความอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกคนไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจในยุคนี้คุณจำเป็นต้องรู้ ต้องอัปเดตความรู้เรื่องของแบรนด์การทำการตลาดยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและทันสมัย เพราะวันนี้ดิจิทัลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจในโลกใบนี้ไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รุก หรือผู้รับก็ตามคุณต้องเริ่มแล้ว
หนังสื่อ “Digital Marketing” กระดาษเล่มนี้เป็นมากกว่าเงินตรา ซึ่งเป็นเล่มที่ 5 ที่ได้เขียนถ่ายทอดกล่าวขานเล่าเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ โดยคุณณัฐพล ใยไพโรจน์ (หรือผมให้ฉายาเขาเลยว่า กูรูหนุน แห่งวงการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ยุคดิจิทัล 4.0) ที่เขียนอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการเห็นภาพได้ชัดเจน เป็นตัวช่วยสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจได้อ่านในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เรื่องของแบรนด์ การตลาด การสื่อสารและรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เพราะในหนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาและประเด็นความรู้ พร้อมทั้งมีข้อมูลตัวอย่างประกอบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจได้เลย ดังประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มนี้กล่าวว่า จะเรียกว่า “ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง” ไปทำไม หากไม่ใช้ประโยชน์จากคำว่า “มาร์เก็ตติ้ง” !!! ในการทำธุรกิจ  และนั้นคือสิ่งที่ผมมองหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือ แต่มันคือ คัมภีร์การทำธุรกิจทางดิจิทัลแทนกระดาษที่สำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก)
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบนร์ด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา

Share:

Leave a reply