ยกระดับคุณภาพคนไทยด้วย “การเงินยุคดิจิทัล” Thailand 4.0

Share:

ยกระดับคุณภาพคนไทยด้วย “การเงินยุคดิจิทัล” Thailand 4.0

เงินยุคดิจิทัล;Thailand 4.0;

สุดท้ายแล้วผู้ได้รับผลประโยชน์จาก “การเงินยุคดิจิทัล” คือประชาชน ที่ได้รับความสะดวกสบาย ในการทําธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการบริการโอนเงิน ชําระเงินและจ่ายบิล ซึ่งทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพของคนไทยสู่ ”การเงินยุคดิจิทัล” ไปด้วย

สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มากขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้เสียที ทำให้รัฐบาล จึงประกาศนโยบายเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ‘Thailand 4.0’ มุ่งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ปัจจุบันนี้โลกหมุนมาถึงจุดที่พรมแดนของพื้นที่และเวลาถูกทำลายลง การซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที ผู้คนไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางเพื่อไปยลโฉมสินค้าและบริการที่ต้องการอีกต่อไป การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิถีทางของคนยุคใหม่และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่เป็นวิถีของโลกใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันด้วย 


ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากในยุคดิจิทัลนี้ ที่ใครๆก็สามารถเข้าไปอยู่ในโลกการเงินยุคดิจิทัลได้ การใช้เงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เช่น บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด หรือบัตรแตะต่างๆที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสด ถือเป็นพัฒนาการของการชำระเงินในสังคมไทยในยุคนี้ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก ทำให้สังคมไทยกำลังเดินหน้ายกระดับสู่ประเทศ ”เศรษฐกิจดิจิทัล”

 

กระเป๋าเงินยุคใหม่ บัตรประชาชนและมือถือ กลายเป็น “กระเป๋าสตางค์เคลื่อนที่” แตะ กด รูดปื๊ด ก็แทนเงินสดในการใช้จ่ายซื้อข้าวของ บริการ รวมทั้งชำระค่าสาธารณูปโภค และติดต่อกับภาครัฐ แบบเดียวกับบัตรเงินสด หรือบัตรเดบิต โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก เพียงแค่ใช้วิธีโอนเงิน หรือเติมเงินเข้าไปในบัตรประชาชน ผ่านระบบธนาคาร หรือเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะทำให้คนไทยทั่วประเทศสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับบัตรในการชำระเงินได้ทันที ทำให้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ใช้บัตรแทนเงิน ไม่ต้องพกเงินสด สะดวกปลอดภัยไม่ต่างจากคนเมือง  สังคมไร้เงินสด คือ การยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยในทุกด้าน ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจสู่ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลชั้นนำของโลก ความสะดวกสบายของนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของไทยให้สูงขึ้น โลกการเงินยุคดิจิทัล คือการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด” และทำให้ผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสทางการเงิน เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย และเท่าเทียมกับคนเมือง


สุดท้ายแล้วผู้ได้รับผลประโยชน์จาก “การเงินยุคดิจิทัล” คือประชาชน ที่ได้รับความสะดวกสบาย ในการทําธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการบริการโอนเงิน ชําระเงินและจ่ายบิล ซึ่งทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพของคนไทยสู่ ”การเงินยุคดิจิทัล” ไปด้วย

อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก)
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อ.ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


Share:

Leave a reply