หลักการใช้อินโฟกราฟิก เพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:
information infographic

เวลาที่เรามีข้อมูลข่าวสารที่อธิบายยาก หรือ เป็นข้อความยาวๆ หากเรานำเสนอข้อมูลนั้นด้วย “ตัวอักษร”  โอกาสที่ผู้อ่านจะให้ความสนใจนั้น จะเกิดขึ้นน้อยมาก  ยิ่งในสังคมปัจจุบันผู้อ่านส่วนมากกว่า 70% อ่านหรือดูข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งมีขนาดจอเล็กกว่าคอมพิวเตอร์มาก  การใช้อินโฟกราฟิก (Infographic) จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการแปลงข้อมูลเป็นภาพ จนสามารถข้ามอุปสรรคในการอ่าน ทั้งทางภาษาและทางวัฒนธรรม

information infographic

information infographic

 

หลักการใช้อินโฟกราฟิก มีง่ายๆ ดังนี้

1.ต้องทำความเข้าใจก่อน ว่า “จะสื่อสารอะไร” หรือวัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้คือสื่ออะไรออกไป  ตรงนี้เราต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่า เขาต้องการรู้อะไร เป็นคนกลุ่มไหน เช่น เป็นชาวบ้านที่กำลังสับสนว่าจะเสียภาษีโรงเรือนอย่างไรดี

2.สกัดข้อความหลัก หรือ คีย์เวิร์ด ออกมาเรียงเอาไว้   คิดพาดหัว คิดหัวเรื่อง หัวข้อ ตรงนี้เราต้องอาศัยทักษะการเล่าเรื่อง การเรียบเรียงเรื่อง เช่น หากเป็นชาวบ้านที่ต้องรู้ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือน เขาต้องรู้ขั้นตอน ลำดับการติดต่อ การทำเอกสารอย่างไรบ้าง

3.ร่าง ลงเส้น แล้วจึงค่อยทำกราฟิก ตรงนี้เราต้องอาศัยทักษะการทำกราฟิก ซึ่งมีวิธีทำหลายทางทั้งการวาดมือ หรือ ใช้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยหากทำเองไม่ถนัด อาจจะใช้วิธีติดต่อทำที่ร้านรับทำป้ายอิงค์เจ็ททั่วไป โดยเราเป็นผู้ให้คอนเซ็ปต์ ภายใต้หลักการว่า “เข้าใจง่าย และ เห็นแล้วสวย ประทับใจ อยากส่งต่อ อยากบอกต่อ”

4.เช็คความเข้าใจ เช็คความหมายให้ครบ สำรวจดูข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร ว่าขาดหรือต้องเพิ่มอะไรลงไปอีก ตรงนี้เราต้องอาศัยทักษะการเอาใจเขาใส่ใจเรา ลองคิดให้มุมมองผู้อ่านป้ายว่า เขาน่าจะยังอยากรู้อะไรอีก มีอะไรที่ยังไม่ครบ

5.สำรวจขนาดในการจัดทำ เช่น ถ้าทำอินโฟกราฟิก เพื่อโพสต์ใน Facebook ขนาดอักษรเล็กไปหรือไม่ ถ้าอ่านจากจอโทรศัพท์  หรือ ถ้าทำอินโฟกราฟิกแล้วนำไปทำป้ายอิงค์เจ็ท เพื่อแปะที่สำนักงานราชการ ขนาดอักษร ขนาดป้าย จะเห็นได้ในระยะยืนห่างเท่าใด

 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก)
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

Share:

Leave a reply