บรรยายการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพฤติกรรมการโภชนาการในการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

Share:

“แบ่งปันให้เต็มที่ ผลลัพธ์จะดีแน่นอน”

วิทยากรแบ่งปันวิชาการ+ปฎิบัติการ
เรื่องการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพฤติกรรมการโภชนาการในการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

@สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Share:

Leave a reply