แบ่งปันความรู้หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Share:
บรรยายความรู้ดิจิทัล

แบ่งปันความรู้หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หนทางสู่ความสุข คือการแบ่งปัน
ความสำเร็จของคุณ คือความสุขของผมขอบคุณผลผลิตว่าที่บัณทิตแห่งอนาคต

“รอยยิ้มแห่งความสุขสร้างความทรงจำ”ขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มอบให้กันทั้ง 2 วัน
ทำให้ผมได้พลังงานความสุขเพิ่มขึ้นเป็น 100 เท่า

แล้วพบกันใหม่ นักศึกษาว่าที่บัณฑิตคุณภาพแห่งอนาคต
หลักสูตรเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Share:

Leave a reply