บรรยาย Train The Trainers หัวข้อ Facebook Ads Manager การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก

Share:

Train The Trainers หัวข้อ “Facebook Ads Manager การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก”
สำหรับ เจ้าหน้าที่ RM ศูนย์ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Center) สาขาสยามสแควร์
ได้รอยยิ้ม ความรู้ความสุข กันไปเต็มๆ
อ.ต้นรัก

Share:

Leave a reply