อบรมให้ความรู้การทำการตลาดผ่าน LINE@

Share:

อบรมให้ความรู้การทำการตลาดผ่าน 
เหตุผลดีๆที่ธุรกิจ SMEs ควรใช้ LINE@
1. ประหยัดเวลาในการส่งข้อมูล
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
3. สามารถตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติได้
4. ตั้งเวลาโพสต์ได้

ศูนย์ SCB Business Center

Share:

Leave a reply