บรรยายแบ่งปันความรู้เครื่องมือการตลาดออนไลน์กลุ่มธุรกิจรถยนต์มือสอง CEO4.0 เจ้าของเต้นท์รถ (ชมรมรถสวยศรีนครินทร์)

Share:

บรรยายแบ่งปันความรู้เครื่องมือการตลาดออนไลน์กลุ่มธุรกิจรถยนต์มือสอง CEO4.0 เจ้าของเต้นท์รถ (ชมรมรถสวยศรีนครินทร์)แบ่งปันความรู้เครื่องมือการทำการตลาดออไลน์ ทำอย่างไรจะให้ธุรกิจรถมือสอง เด่น ดัง ปัง โดน

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน หรือยังทำได้ไม่ดีพอ ก็ถูกกลืนหายไปจากโลกอย่างรวดเร็ว
โลกเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์เปลี่ยน ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยน ธุรกิจรถยนต์มือสองที่น่าชื่นชมกลุ่ม ชมรมรถสวยศรีนครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญจึงสร้างกลุ่มแบ่งปันเรื่องราวดีๆด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งกันและกัน น่าชื่นชม และผมเชื่อว่าสิ่งที่ CEO4.0 
เหล่านี้ได้ทำจะทำให้ธุรกิจของเขาเจริญรุ่งเรืองในยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน


Share:

Leave a reply