แบ่งปันความรู้การอบรมสร้างสรรค์สื่อ สารพลังต้านยาเสพติดในยุคดิจิทัล

Share:

แบ่งปันความรู้การอบรมสร้างสรรค์สื่อ สารพลังต้านยาเสพติดในยุคดิจิทัล

จากคณะนิเทศศาสตร์ DPU ร่วมบริการวิชาการอบรมสร้างสรรค์สื่อ สารพลังต้านยาเสพติด โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด นักศึกษาอาชีวะจำนวน 100 กว่าคนทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัย
อ.ธวัชชัย สุขสีดา

อบรมสร้างสรรค์สื่อ สารพลังต้านยาเสพติด

อบรมสร้างสรรค์สื่อ สารพลังต้านยาเสพติด

Share:

Leave a reply