ขอเชิญฟังสัมมนาฟรี PR ประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 

Share:
นักประชาสัมพันธ์ PR 4.0

PR ประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 
นักประชาสัมพันธ์ หรือ PR. คืออะไร????

นักประชาสัมพันธ์ PR 4.0

บ้างก็เข้าใจว่านักประชาสัมพันธ์ที่นั่งหน้าเค้าเตอร์ตามห้างสรรพสินค้า ไม่ใช่ค่ะ อันนั้นเรียกฝ่ายต้อนรับบ้างก็เข้าใจว่านักประชาสัมพันธ์คือผู้ที่ยืนตามบูธเครื่องสำอางค์ ที่คอยแนะนำบริการให้เราและอีกหลายๆความเข้าใจผิดนักประชาสัมพันธ์แท้จริงแล้ว “เรา” เป็นมากกว่านั้น

เรามีหน้าที่ที่ท้าทายมากๆ เราช่วยเสริม – ซ่อม – และสร้าง
กล่าวคือ สำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้น นักประชาสัมพันธ์ต้องช่วยสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างให้คนรู้จักในมุมที่ถูกต้อง “เสริม” อาจจะเป็นองค์กรที่มีคนรู้จักน้อย หรือต้องการให้รู้จักในแง่มุมใหม่ก็ต้องเสริม และ “ซ่อม” ในบางครั้งที่องค์เกิดปัญหา นักประชาสัมพันธ์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำภาพลักษณ์ที่ดีหรือชื่อเสียงกลับมา

แค่นี้ก็น่าสนุกแล้วใช่ไหม
อยากรู้จักเรามากขึ้นมาพบกันที่นี่

???พบกัน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมจันทร์ประภัสสร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เวลา 13:00 – 16:30 น.
ที่มาเพจ KruAir Teranun

???ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่
ภรณ์นิดา 0636356449
ธีรนันท์ 0636356250
ธีรนาฏ 097-923-8871

#งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Share:

Leave a reply