แบ่งปัน + Workshop การสร้างสื่อ สารพลังต้านยาเสพติด ด้วยมือ (ถือ)ในยุคดิจิทัล

Share:

มาแบ่งปัน + Workshop “การสร้างสื่อ สารพลังต้านยาเสพติด ด้วยมือ (ถือ)ในยุคดิจิทัล”

ให้กับน้องๆเครือข่ายผู้นำอาชีวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เด็กอาชีวะสร้างชาติ และสร้างสื่อดีๆได้ด้วยมือเขาครับ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสำนักงานป้องกันและปราบปรมยาเสพติด
สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

Share:

Leave a reply