ไม่ควรพลาด งานของเยาวชนสตรีไทยกับการสร้างทักษะดิจิทัลสู่การเป็นเกษตรกรทันสมัย

Share:

งานของเยาวชนสตรีไทย ที่ไม่ควรพลาด กับการสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับเด็กหญิง
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน ICT ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเยาวชนหญิงและ สตรีสู่การเป็นเกษตรกรทันสมัย (AgriTech Using ICT for Being Smart Farmer) จัดโดย NECTEC ผนึกกำลังกับ FAO ITU และ DTAC SMART FAR

ผมขอเชิญชวน น้องๆเยาวชนสตรีที่สนใจเข้าร่วมครับสามารถติดต่อได้ที่
รายละเอียดโครงการและกำหนดการดังนี้ครับ

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน ICT ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเยาวชนหญิงและ สตรีสู่การเป็นเกษตรกรทันสมัย

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน ICT ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเยาวชนหญิงและ สตรีสู่การเป็นเกษตรกรทันสมัย

ติดต่อจองสำรองที่สัมมนา

Share:

Leave a reply