ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะดิจิทัล ของประเทศไทยในปี 2018

Share:

ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะดิจิทัล ของประเทศไทยในปี 2018 
Word Digital Competiiveness Ranking 2018
ที่ในภาพรวม ทุกท่านต้องเตรียมทักษะดิจิทัลครับ

ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะดิจิทัล ของประเทศไทยในปี 2018

ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะดิจิทัล ของประเทศไทยในปี 2018

โหลดเอกสารทั้งหมด
imd_world_digital_competitiveness_ranking_2018

ข้อที่นำมาเพื่อแบ่งปันประโยชน์ต่อผู้สนใจครับ
เครดิตที่มาข้อมูลจากท่าน
Sak Segkhoonthod,Ph.D
President and CEO Of Electronic Goverment Agency (Public Organization) (EGA) 

ลิชสิทธิ์ข้อมูล IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING 2018

Share:

Leave a reply