ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก  ผู้ทรงคุณด้านการตลาดออนไลน์ กูรูการตลาดดิจิทัล อาจารย์ด้านการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนการตฃาดดิจิทัล อาจารย์สอนเฟซบุ๊กศึกษา Facebook อาจารย์สอนไลน์ line

Share:
อบรมด้านการตลาดออนไลน์ อาจารย์การตลาดออนไลน์ กูรูดิจิทัล ผู้เชียวชาญด้านดิจิทัล

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล

ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก  ผู้ทรงคุณด้านการตลาดออนไลน์
กูรูการตลาดดิจิทัล อาจารย์ด้านการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนการตฃาดดิจิทัล อาจารย์สอนเฟซบุ๊กศึกษา Facebook อาจารย์สอนไลน์ line อาจารย์สอนการทำ Google SEO SEM
อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตรื มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ประสบการอบรมด้านการตลาดออนไลน์
– อบรมการตลาดผ่านช่องทาเฟซบุ๊ก Facebook
– อบรมการตลาดผ่านช่องทางไลน์แอด @line
– อบรมการทำการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซต์ SEO SEM google ads
– อบรมการตลาดออนไลน์ 360องศา
ประสบการณ์อบรมด้านการตลาดออนไลน์
– กระทรวงศึกษาธิการ
– กระทรวงดิจิทัล อบรมด้านการตลาดออนไลน์
– กระทรวงวัฒนธรรม อบรมด้านการตลาดออนไลน์
– SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ อบรมด้านการตลาดออนไลน์
– ธนาคารออมสิน อบรมด้านการตลาดออนไลน์
– กระทรวงสาธารณะสุข อบรมด้านการตลาดออนไลน์

การศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมเรียนดี) 
  – สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ การบินบัณฑิต จากสถาบันการบินพลเรือน  
  – สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน  

ประสบการณ์การสอนและวิทยากรพิเศษ

 • ผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรอบรมด้านสื่อดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • วิทยากรพิเศษอบรมสื่อดิจิทัลเพื่อเยาวชน กระทรวงวัฒนธรรม
 • วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SME Thailand
 • วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ออมสินสูงวัย ธนาคารออมสิน
 • วิทยากรการทำสื่อออนไลน์ อบรมภูมิภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”  บริษัทจ๊อปไทยดอทคอม
 • วิทยากรอบรมการสื่อสารการตลาดออนไลน์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • วิทยากรอบรมการตลาดผ่าน Facebook 360องศา ชมรมรถสวย ศรีนครินทร์
 • วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน เครื่องข่ายอาจารย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยูรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท Google Thailand
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลือยดิจิทัล สู่อาเซียน”
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
 • วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand เกี่ยวกับ Google Classroom
 • วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube , Facebook, Line การตลาดออนไลน์
 • วิทยากรบรรยาย “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” โรงเรียนทั่วประเทศ
 • วิทยากรพิเศษอบรม “กาารตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook” ตัวแทนประกันทั่วประเทศ
 • อาจารย์สอนวิชาการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Facebook , Youtube , Google , Line คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทํางานและผลงาน

 • ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กูรูดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท วรรณกานต์ สตีล จำกัด
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น บทความด้านดิจิทัลและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้านดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์บทความออนไลน์ด้านดิจิทัล Aj.Tonrak
 • ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
 • ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 • อดีตผู้จัดการแผนการบิน (Flight Operation) สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • อดีตพนักงานต้อนรับสายการบินไทย

   

  ติดต่อ 085-8269302 
  ลิงค์ tawatchai.suk@dpu.ac.th
  https://www.facebook.com/tonraktoyou
  line : tonraktoyou

Share:

Leave a reply