ให้ความรู้ผู้นำเยาวชนอาชีวะภาคเหนือ โครงการเรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที กรมอาชีวะศึกษา

Share:

ให้ความรู้ผู้นำเยาวชนอาชีวะภาคเหนือ โครงการเรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที กรมอาชีวะศึกษา
ณ จังหวัด สุโขทัย

 

เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที เยาวขน.jpg

เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที เยาวขน.jpg

Share:

Leave a reply