รายการกล้าทำดี ตอน การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)

Share:
รายการกล้าทำดี ตอน "การศึกษาไทยแลนด์ 4.0"

รายการกล้าทำดี ตอน “การศึกษาไทยแลนด์ 4.0” ณ คณะนิเทศศาสตร์ DPU
ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (HD 784 & SD 75)
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์
ความคิดทีดี เกิดขึ้นจากภายใน ชมคลิปสดๆคลิก

 

 

รายการกล้าทำดี ตอน "การศึกษาไทยแลนด์ 4.0"

รายการกล้าทำดี ตอน “การศึกษาไทยแลนด์ 4.0”

รายการกล้าทำดี ตอน “การศึกษาไทยแลนด์ 4.0” ณ คณะนิเทศศาสตร์ DPU

Share:

Leave a reply