ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา อ.ดร.ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา อ.ดร.ธวัชชัย สุขสีดา

ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา อ.ดร.ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมหลักสูตรพัฒนาครู การป้องกันการแก้ไขปัญหาหารตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา อ.ดร.ธวัชชัย สุขสีดา

ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา อ.ดร.ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply