แบ่งปันในการอบรมหลักสูตร DigiSpa “สูตรสำเร็จพิชิตการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก สำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา”

Share:

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน…Successful

แบ่งปันในการอบรมหลักสูตร DigiSpa “สูตรสำเร็จพิชิตการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก สำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา”

จัดโดย ศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ DPU 
และ เพจ “นวดไหนดี”


#ได้ทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่เหยียบให้เต็มเท้ากำให้เต็มมือและสูดให้สุดหัวใจเรา

#LoveU

Share:

Leave a reply