15 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตลาดดิจิทัล ในปี 2019

Share:
15 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตลาดดิจิทัล ในปี 2019

15 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตลาดดิจิทัล ในปี 2019

สวัสดีครับผ่านไปเร็วมากในแต่ละปี เมื่อเราใช้ชีวิตมาถึงใกล้ช่วงสิ้นปี การเดินทางที่ผ่านมา โลกเปลี่ยน การสื่อสารเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน ส่งผลให้การทำธุรกิจ การทำการตลาดดิจิทัลในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปด้วย กล่าวคือสิ่งที่บริษัทและองค์กรต้องการคนในยุคดิจิทัลในปี 2019 ที่จะมาถึงนี้คือบริษัทต้องการคนทีมีทักษะที่หลากหลายทางการตลาดดิจิทัลรวมไปถึงความสามารถในการหาช่องทางสื่อใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นในยุคดิจิทัลที่จะก้าวไปนั้น ผมเชื่อว่าบริษัทและองค์กรต้องการคนที่มีความสมดุลของทักษะการคิดเป็นสำคัญและมีทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นั่นคือเหตุผลที่ผมมองว่าในปี 2019 ที่จะมาถึงนี้ บริษัทและองค์กรต้องการมองหาคนเพื่อมาเติมเต็มการทำงานด้านดิจิทัลที่ต้องมี 15 ทักษะต่อไปนี้

1.  มีความชำนาญในการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. 
มีความสามารถในการขายโดยรู้พฤติกรรมของลูกค้าออนไลน์ซื้อของด้วยวิธีการใด
3.  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่องทางการตลาดออนไลน์
4.  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นกลาง
5. 
มีความสามารถในการดำเนินการและวิเคราะห์แคมเปญการตลาด
6.  มีส่วนผสมของความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวิเคราะห์
7. 
มีความสามารถในการเล่าเรื่องและการเล่าเรื่องที่ดี
8.  มีบุคลิกภาพที่น่าพอใจ
9.  มีความเข้าใจในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์
10. เข้าใจตนเอง
11. เข้าใจเรื่องย่อ
12. ความสามารถในการวิเคราะห์ตัววัดเชิงปริมาณ
13. ทักษะการฟัง
14. ความว่องไว
15. ทักษะการออกแบบขั้นพื้นฐาน

ผมเชื่อว่านี้คือ 15 ทักษะที่บริษัทและองค์กรตอนนี้ต้องการคนมาทำงานด้านการตลาดดิจิทัล เพราะด้วยชีวิตของผู้บริโภคที่ผูกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์และการที่การตลาดดิจิทัลนั้นครอบคลุมทุก พื้นที่ของคนและทุกอย่างในการทำธุรกิจ ทำให้การหาคนที่มีความสามารถครบครันตามที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งในภาวะตลาดแรงงานด้านการตลาดดิจิทัลที่ขาดแคลนคนเป็นอย่างมากนั้น ทำให้ส่งผลต่อค่าตัวของคนทำงานด้านนี้มีค่าตัวที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ผมจึงมองว่าในปี 2019 สายงานอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการและสามารถเติบโตไปได้ เพียงแต่คุณต้องมีการเรียนรู้กับโลกที่ไม่มีการหยุดนิ่งอยู่ตลลอดเวลาและพร้อมทั้งต้องฝึกทักษะที่หลากหลายใส่ตนดังที่กล่าวไป ผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่บริษัทและองค์กรต้องการในปี 2019 นี้อย่างแน่นอน

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์


.ธวัชชัย สุขสีดา (.ต้นรัก) 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตลาดดิจิทัล ในปี 2019

15 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตลาดดิจิทัล ในปี 2019

 

Share:

Leave a reply