นี่คือ ความสำเร็จด้านการตลาดดิจิทัล ที่ควรรู้ Digital Marketing

Share:

นี่คือ ความสำเร็จด้านการตลาดดิจิทัล ที่ควรรู้
สิ่งที่ต้องรู้และยังจำเป็นอยู่เกี่ยวกับดิจิทัล
– SEO การทำการตลาดผ่าน Search Engine Optimization ทำอย่างไรให้เว็บไซต์อยู่หน้าแรก 
– e-mail  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อความแบบดิจิทัล
– Social Media สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network
-E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 

นี่คือ ความสำเร็จด้านการตลาดดิจิทัล ที่ควรรู้

Share:

Leave a reply