วิพากษ์หลักสูตรดิจิทัล บัณฑิตอีสานดิจทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Share:

ได้รับเกียรติเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรดิจิทัล ขอแบ่งปันว่า
Digital Skill เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Life เพราะในยุคนี้ชีวิตของผู้คนติดอยู่กับดิจิทัล การจัดการศึกษาที่เป็น Local area-based education จึงให้ความสำคัญ

วันนี้ผมเชื่อสิ่งที่อนาคตจะเห็นคือ
“E-SAN DIGITAL MARKETER” ที่บัณฑิตอีสานต้องมีเอกลักษณ์ (Identity) “ทำนา ขี่เจ้าทุย มือถือสมาร์ทโฟน แล้วบริหารจัดการด้วย Digital Skill ภายใต้ความสุขของการใช้ชีวิตแบบ Digital Life “

ขอบคุณท่านคณบดี รองคณบดีและท่านอาจารย์ทุกท่าน
@มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
@คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาคน
#ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล
วิพากษ์หลักสูตรดิจิทัล
วิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ

Digital Skill เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Life เพราะในยุคนี้ชีวิตของผู้คนติดอยู่กับดิจิทัล การจัดการศึกษาที่เป็น Local area-based education จึงให้ความสำคัญ


Digital Skill เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Life เพราะในยุคนี้ชีวิตของผู้คนติดอยู่กับดิจิทัล การจัดการศึกษาที่เป็น Local area-based education จึงให้ความสำคัญ


Digital Skill เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Life เพราะในยุคนี้ชีวิตของผู้คนติดอยู่กับดิจิทัล การจัดการศึกษาที่เป็น Local area-based education จึงให้ความสำคัญ


Digital Skill เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Life เพราะในยุคนี้ชีวิตของผู้คนติดอยู่กับดิจิทัล การจัดการศึกษาที่เป็น Local area-based education จึงให้ความสำคัญ

Share:

Leave a reply