คำศัพท์การตลาดดิจิทัลที่คนทำการตลาดดิจิทัลต้องรู้

Share:

คำศัพท์การตลาดดิจิทัลที่คนทำการตลาดดิจิทัลต้องรู้
การตลาดดิจิทัล คือการทำการตลาดที่จะต้องผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญกับการทำการตลาดดิจิทัลนี้ ต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับดิจิทัลที่เอาไปใช้ดังนี้ครับ

1.KPI (Key Performance Indicator) คือดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน
2.Awareness คือการตระหนักถึง การสร้างการรับรู้ ให้กลุ่มเป้าหมายของคุณ รับรู้ตระหนักถึงการมีอยู่ของสินค้า หรือแบรนด์
3.Engagement คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นการสร้างเรื่องราว หรือบทความที่ดี และมีประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำให้เกิดการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้านั้นรู้สึกผูกพันกับแบรนด์
4.Reach คือจำนวนที่คนที่เข้าถึงสื่อทางการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความ
5.Impression ความประทับใจที่มีต่อสื่อทางการตลาด โดยแสดงผลเป็นจำนวนครั้งที่มีการแสดงผลขึ้นมา
6.Conversion คือการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น การตอบรับโดยการกล่าวถึง การเข้าร่วม การสมัครสมาชิก การสั่งซื้อ หรือกดปุ่มรับข้อมูลข่าวสาร
7.Viral หรือ Viral Marketing เรียกแบบไทยๆ ก็คือการทำการตลาดแบบไวรัส โดยอาศัยหลักการเสนอความแปลกใหม่ ความแตกต่างที่โดนใจ ให้แก่กลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดการส่งต่อที่รวดเร็ว
8.Content Marketing หรือก็คือการทำการตลาดโดยใช้เนื้อหา หรือบทความ ที่ดี มีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า บางครั้งการนำเสนอเนื้อหาก็ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นการสร้างเนื้อหา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
9.Keyword หรือคำสำคัญในการค้นหาผ่านกูเกิล และเป็นคำที่คุณสามารถกำหนดขึ้นมาได้ เพื่อให้บทความ หรือเว็บไซต์
10. SEO (Search engine optimization) คือการทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอับดับต้นๆ ของการค้นหาผ่าน เสิร์ชเอ็นจิ้น ด้วยคีย์เวิร์ด
11.Google Adword เครื่องมือสำหรับการทำโฆษณาบนกูเกิล ให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ด้านบนสุดของการค้นหาบนกูเกิล โดยค่าบริการ
12.Google Analytic เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของกูเกิล ที่ใช้สำหรับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายในเว็บไซต์ของคุณ โดยสามารถดูว่ามีคนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นจำนวนเท่าไหร่ มาจากช่องทางไหนบ้าง ระยะเวลาที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณนานเท่าไหร่
13.Google Adsense เป็นเครื่องสำหรับกระจายสื่อโฆษณาของกูเกิล ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสสำหรับการสร้างรายได้ โดยการนำโฆษณาจากกูเกิล มาใส่ไว้ในเว็บของคุณ
14.ROI (Return on Investmen) คือวิธีการคำนวณค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งให้ค่าการประเมินตรวจสอบที่มีความเที่ยงตรง และทรงประสิทธิภาพ
15.SoLoMo (Social Location Mobile) เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการตลาดที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากการใช้โซเชียลมีเดีย
16.Big Data คือข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากบริษัท หรือข้อมูลที่มาจากภายนอกอย่างโซเชียลมีเดีย
17.Advertainment การทำโฆษณาโดยแฝงไปกับความบันเทิง ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันและกัน ของธุรกิจบันเทิง กับโฆษณา

การตลาดดิจิทัล คือการทำการตลาดที่จะต้องผ่านสื่อดิจิทัล คำศัพท์เกี่ยวกับดิจิทัล

Share:

Leave a reply