12 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการทำการตลาดดิจิทัล ผ่านช่องทาง social media

Share:

12 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการทำการตลาดดิจิทัล ผ่านช่องทาง social media
– Research วิจัย สำรวจด้านดิจิทัล
– Align วางแผนวางแนวทางด้านดิจิทัล
– Create ลงมือสร้าง
– Post เริ่มโพสต์
– Schedule กำหนดช่วงเวลา
ต่อกันเลยตาม Picture

ขั้นตอนความสำเร็จการทำการตลสดออนไลน์

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

 

Share:

Leave a reply