กลยุทธ์การสร้างวิดีโอ video marketing

Share:

กลยุทธ์การสร้างวิดีโอ video marketing มีดังนี้
1.ต้องรู้เป้าหมายของเรา
2.ต้องมีการวิจัยผู้รับสาร
3.เลือกประเภทของวิดีโอที่จะลงใน Platform
4.วางแผนในการสร้างวิดีโอ
5.นำเสนอวิดีโอ
6.วิเคราะห์วิดีโอแคมเปญ
ลองนำไปใช้ดูนะครับกับ กลยุทธ์การสร้างวิดีโอ video marketing

วิธีการสร้างวิดีโอ video marketing

Share:

Leave a reply