เนื่องในวันครู สันอาจารย์ “อ.ต้นรัก” อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์

Share:
วันครูแห่งชาติ วันครู เนื่องในวันครู สันอาจารย์ "อ.ต้นรัก" อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์

ในเพจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องในวันครู วันครูแห่งชาติ และวันอาจารย์ “อ.ต้นรัก” อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์
ครูเรา Wow ไม่แพ้ใคร !!! จริงๆมีเป็น 100 แต่ขอลงแค่นี้ก่อนน๊า คุณครูเขิน ^^ ลูกศิษย์รายงานตัวเลยจ้า #วันครูแห่งชาติ #ครูน่ารัก #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU

วันครูแห่งชาติ วันครู เนื่องในวันครู สันอาจารย์ "อ.ต้นรัก" อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์

วันครูแห่งชาติ วันครู เนื่องในวันครู สันอาจารย์ “อ.ต้นรัก” อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์

 

วันครูแห่งชาติ วันครู เนื่องในวันครู สันอาจารย์ "อ.ต้นรัก" อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์

วันครูแห่งชาติ วันครู เนื่องในวันครู สันอาจารย์ “อ.ต้นรัก” อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์

Share:

Leave a reply