การทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook marketing ที่ควรทำนะครับ

Share:

การทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook marketing ที่ควรทำนะครับ
1.ทำให้มันสั้น
2.ลองโพสต์ให้บ่อย
3.ให้ความจริง
4.ดูผลตอบรับ
5.ตอบสนองความต้องการ

การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งครับ

การทำการตลาด Facebook marketing

Share:

Leave a reply