อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดออนไลน์ อบรบการตลาดเฟซบุ๊ก อบรมการตลาด SEO Google ,line ,instargram, คุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล

Share:

 

อ.ต้นรัก กูรูการตลาดดิจิทัล อบรมดิจิทัล อบรมการตลาดเฟซบุ๊ก

อ.ต้นรัก กูรูการตลาดดิจิทัล อบรมดิจิทัล อบรมการตลาดเฟซบุ๊ก                                                                                                                                        

 

อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดออนไลน์ อบรบการตลาดเฟซบุ๊ก อบรมการตลาด SEO Google ,line ,instargram, คุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก)
ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ลงานวิทยากรและอาจารย์พิเศษ

 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”
 • วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน
 • วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท Google Thailand
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลี่ยนดิจิทัล สู่อาเซียน”
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
 • วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand
 • วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube , Facebook, Line การตลาดออนไลน์
 • วิทยากรบรรยาย “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” โรงเรียนทั่วประเทศ
  ติดต่อ 085-8269302
  tawatchai.suk@dpu.ac.th

 

 

 

Share:

Leave a reply