อบรมการตลาด @line พร้อม Workshop ลงมือทำจริงไปพร้อมๆกันทุกขั้นตอน

Share:

พร้อม Workshop ลงมือทำจริงไปพร้อมๆกันทุกขั้นตอน เรียนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เกิดขึ้นจากการลงมือทำจริง
พร้อมตัวอย่าง Success Case ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้งาน LINE@ และแชร์ประสบการณ์จาก LINE@
อ.ธวชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก

Share:

Leave a reply