บรรยายการใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น แด่อาจารย์และนักเรียนอาชีวศึกษา เชตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Share:

บรรยายการใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น แด่อาจารย์และนักเรียนอาชีวศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดอัดรธานี เรียนรู้สื่อออนลไลน์กับเพศศึกษา รู้ทัน รู้ใช้ ปลอดภัยไอที

ใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

ใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

Share:

Leave a reply