Facebook ปรับอีกให้ Share to Facebook และ Save to Facebook

Share:

Facebook ปรับอีกให้ Share to Facebook และ Save to Facebook
โดย 2 ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยผู้ใช้ในการแชร์หรือบันทึกหน้าเว็บไปยังบัญชี Facebook ของตนเองได้ง่ายขึ้น

Save to Facebook

Save to Facebook

1.ฟังก์ชั่น Share to Facebook
จะเป็นส่วนขยายที่ให้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้าเว็บไปยัง Facebook ไปยังหน้าไทม์ไลน์ของเราเอง ของเพื่อน โพสต์ไปยังกลุ่ม เพจ หรือแม้กระทั่งส่งเป็นข้อความ Facebook Messenger ก็ได้ เพียงแค่กดปุ่มไอคอน Facebook บนแถบส่วนขยายด้านบน คลิกเดียวเท่านั้น

2.ฟังก์ชั่น Save to Facebook จะคล้าย ๆ กับ Save to Google โดยเพียงแค่กดปุ่มที่มีรูปลักษณะคล้าย ๆ กับที่คั่นหนังสือ บนพื้นหลังสีฟ้า เพียงเท่านั้นในหน้าเว็บที่จะต้องการบันทึก และหน้าเว็บดังกล่าวก็จะถูกบันทึกไปยังบัญชี Facebook ของตนเองทันที

ทุกท่านสามารถสามารถดาวน์โหลดได้ที่
Chrome Web Store (Share to Facebook, Save to Facebook)

 

Share:

Leave a reply