วิทยากรอบรมเรื่องเครื่องมือการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบกิจการธุรกิจน้ำแร่ น้ำพุร้อนจ.พังงา

Share:
เครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากรอบรมเรื่องเครื่องมือการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบกิจการธุรกิจน้ำแร่ น้ำพุร้อนจ.พังงา
ในโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำพุร้อนสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการน้ำแร่ที่มีมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา
ขอบคุณคุณทุกท่านที่ได้พบกันครับ

เครื่องมือการตลาดออนไลน์

เครื่องมือการตลาดออนไลน์เครื่องมือการตลาดออนไลน์

เครื่องมือการตลาดออนไลน์เครื่องมือการตลาดออนไลน์

เครื่องมือการตลาดออนไลน์เครื่องมือการตลาดออนไลน์

เครื่องมือการตลาดออนไลน์เครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา

 

Share:

Leave a reply