อบรมเรื่องใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมและอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นเกี่ยวกับยาเสพติด

Share:
แบ่งปันความรู้ ความสุข ความหวัง เรื่องใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมและอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นเกี่ยวกับยาเสพติด
 
ให้แก่นักเรียนและครูอาชีวศึกษาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
ในการอบรมแผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี 16-18 กุมภาพันธ์ 2562
 
ขอขอบคุณผู้จัด
กรมอาชีวศึกษาและอาชีวะศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
Share:

Leave a reply