แบ่งปันการใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมเรื่องเพศในวัยรุ่น ให้กับคุณครูและแกนนำนักเรียนอาชีวะ 14 จังหวัด 

Share:
การอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0 อ.ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก

แบ่งปันการใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมเรื่องเพศในวัยรุ่น ให้กับคุณครูและแกนนำนักเรียนอาชีวะ 14 จังหวัด  #ภาคใต้

ขอขอบคุณกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบคุณผู้ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และขอขอบคุณทีมงานวิทยากรคณะนิเทศศาสตร์ DPU และทีมงานสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยคุณภาพทุกคนครับ

โครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนพันธ์ R โดยมีนายณชธร รอบคอบ รักษาการผู้อำนวยการเทคนิคกาญจนดิษฐ์ กล่าวรายงาน  นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการอาชีวะศึกษาภาคใต้เป็นประธาน มีตัวแทนเยาวชน และครูผู้สอนจาก 14 จังหวัดเข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ต่างไปทำสื่อเผยแพร่เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ที่กำลังเป็นปัญหาสำหรับเด็ก และเยาวชน 

นายวิชิต วิเชียร กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาของเด็กตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อมเป็นปัญหาทางสังคมในระดับประเทศ อาชีวะเป็นกลุ่มของผู้เรียนที่เตรียมพร้อมออกไปสู่ตลาดแรงงาน ผู้เรียนที่ตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อมจะต้องไม่ให้นักศึกษาออกจากระบบการเรียน แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาสังคมในเรื่องนี้กำลังทวีความรุนแรง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำเรื่องนี้ แม้จะมีเพียงคนเดียวปัญหาดังกล่าวก็จะบั่นทอนทำลายจิตใจ ทั้งครอบครัว และผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เราจึงจัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปสู่จุดนั้น อาชีวะศึกษาจะให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เราจึงต้องทำเรื่องนี้ด้วยความตั้งใจ ให้ตัวแทนที่มาอบรมในวันนี้ได้นำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลไปสร้างเครือข่าย และดูแลเพื่อนให้เกิดปัญหาดังกล่าวให้น้อยที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำเรื่องดังกล่าว ปัญหาดังกล่าวถึงแม้จะมีเพียงคนเดียว ก็จะบั่นทอนทำลายจิตใจ ทั้งครอบครัว และผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เราจึงจัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปสู่จุดนั้น อาชีวะศึกษาจะให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เราจึงต้องทำเรื่องนี้ด้วยความตั้งใจ ให้ตัวแทนที่มาอบรมในวันนี้ได้นำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลไปสร้างเครือข่าย และดูแลเพื่อนให้เกิดปัญหาดังกล่าวให้น้อยที่สุด
อาจารยืธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก)

การอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0

การอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0


การอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0

การอบรมทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0

Share:

Leave a reply