แชร์ความรู้เรื่องการทำการตลาดผ่านช่องทาง @line

Share:

อาจารย์ต้นรัก แชร์ความรู้เรื่องการทำการตลาดผ่านช่องทาง @line
ให้นักศึกษาสาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล วันนี้ได้เทคนิค ความรู้ไปใช้กันในการไปอบรมผู้สูงอายุที่จัดโดยนักศึกษาเองต่อไป
#DigiC #สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

แชร์ความรู้เรื่องการทำการตลาดผ่านช่องทาง @line

แชร์ความรู้เรื่องการทำการตลาดผ่านช่องทาง @line


Share:

Leave a reply