บรรยายเรื่อง Facebook ติดอาวุธให้เพจของคุณได้ การตลาดผ่าน FACEBOOK

Share:

อ.ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดี และ ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ DPU บรรยายเรื่อง Facebook ติดอาวุธให้เพจของคุณได้

อ.ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดี และ ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ DPU บรรยายเรื่อง Facebook ติดอาวุธให้เพจของคุณได้อย่างไร ให้กับผู้สนใจ ณ ห้อง LAB
ชั้นสาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU
เฟซบุ๊กศึกษา
การตลาดผ่าน FACEBOOK
เพิ่มปุ่มแชร์บทความบนเว็บไซต์ไปยัง Facebook ให้เด่นชัด
รู้จักกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจคุณ
ใช้โฆษณาของ Facebook เพื่อเร่งประสิทธิภาพ
Facebook Page Engagement
Click to Website
Website Conversions
การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ Facebook อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ใช้ Content หลากหลายรูปแบบ

Share:

Leave a reply