อบรมฟรี Digital Marketing Focus หลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ 360 องศา

Share:
หลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ 360 องศา

หลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ 360 องศา

เชิญเข้าอบรมฟรี Digital Marketing Focus
**รับจำนวนจำกัดก่อนเต็ม**
ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา
– มา UP Skills เครื่องมือ ช่องทางการตลาดออนไลน์
* e-Mail marketing การทำการตลาดผ่านอีเมล์
* Website การทำการตลาดผ่านเว็บไซต์
* SEO/SEM การทำการตลาดช่องทางค้นหา
* Social Media การทำการตลาดผ่าน Facebook , IG , LINE Business , Youtube

วิทยากร อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัล DigiC
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.00น.
ห้องประชุม คณะนิเทศศาสตร์ ห้อง 861

Share:

Leave a reply