ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล Digital คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Share:
ความรู้ด้าน Digital

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล

ด้วยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป การทำตลาดที่ไม่ได้เหมือนอดีต แต่ก้าว เข้าสู่การทำตลาดโลกของ Digital และยังมีการอัพเดทเทรนด์การตลาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตัวเราเองนั้นต้องเตรียม ตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ให้มากยิ่งขึ้น และหนึ่งในกระแสสำคัญของโลกธุรกิจ ขนาดนี้ก็คงไม่พ้นคำว่า Digital Marketing ที่เป็นแนวคิดและเครื่องมือสำคัญให้เราสามารถเข้าถึงพฤติกรรม และ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

ซึ่งจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความนิยม ไม่ว่า จะเป็นการค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และยังงรวมไปถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง online หรือ Applications ในโทรศัพท์สมาท์โพนเคลื่อนที่และอุปกรณ์ Electronics ต่างๆ

Share:

Leave a reply