อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

Share:
อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

Digital Marketing  
– การทำการตลาดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีบนสื่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
– ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
– ระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบตัวเลข ผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ เช่น ป้ายโฆษณาที่เป็นระบบทีวี
มีภาพเคลื่อนไหว, ป้ายจราจรอัจฉริยะ , ระบบ AI

Online Marketing
– การดำเนินงานหรือกิจการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกับผู้บริโภค
– 
การทำการตลาดออนไลน์ทำให้เราสามารถเจาะจงลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคติดต่อสื่อสารกับเราได้ตลอดเวลา

Social Media Marketing
– การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์
– 
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง สำหรับติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการด้านโฆษณา,ด้านประชาสัมพันธ์,ด้านการตลาด และอื่นๆ ผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียล มีเดีย ต่างๆเช่น เฟซบุ๊ก(Facebook),อินสตาแกรม(Instagram), ยูทูบ (Youtube) , ไลน์ (LINE)

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus


อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus


อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus


อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus


อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus


อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus


อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus


อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

 

 

 

 

 

 

Share:

Leave a reply