เปิดเผย 6 เคล็ดลับโซเชียลมีเดีย ที่ผู้ประกอบการต้องการ

Share:

เปิดเผย 6 เคล็ดลับโซเชียลมีเดีย ที่ผู้ประกอบการต้องการ

– Identify your target audience : สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้
– Pick the right social channels :สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมได้
– Have clearly defined objectives :  มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
– Be a thought-leader : เป็นผู้นำทางธุรกิจ
– Publish owned, paid, and 3rd party content : ใครเป็นคนเผยแพร่ ใครจ่าย ใครสร้างเนื้อหา
– Analyze, revise, optimize, repeat : วิเคราะห์ แก้ไขใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ทำซ้ำ

อ้างอิง digitalclicks.co.uk

Share:

Leave a reply