6 เหตุผลในการทำการตลาดดิจิทัล 6 Reasons for doing Digital Marketing.

Share:
6 เหตุผลในการทำการตลาดดิจิทัล

6 เหตุผลในการทำการตลาดดิจิทัล 6 Reasons for doing Digital Marketing.
1. การทำเครื่องหมายประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ marking effectiveness precise targeting 
2.เพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้าincreased customer satisfaction & experience 
3.การรักษาลูกค้าที่เพิ่มขึ้น increased customer retention 
4.เพิ่มรายได้ด้วยการปรับให้เป็นแบบส่วนตัว drive revenue through personalization 
5.เพิ่มอัตราการขายต่อและเพิ่มขึ้น increases cross-sell & up-sell rates 
6.เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดและเวลารวดเร็วในการสร้างมูลค่า market efficiency & quick time to value 

6 เหตุผลในการทำการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply