บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer

Share:
บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ
ความรู้ ความสุข ความสนุกสนาน ในการแบ่งปันครั้งนี้
โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์
Project New Gen Digital Marketer
 
ให้นักศึกษาคณะบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพ
 
ขอบท่านอาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาที่น่ารักทุกคน
รอยยิ้ม มิตรภาพ งดงามมากครับ


บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer

บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer


บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ

บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ


บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ

บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ


บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ

บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ


บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ

บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ


บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ

บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ


บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ

บรรยาย โครงการสร้างนักการตลาดออนไลน์ Project New Gen Digital Marketer
คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ


Share:

Leave a reply