กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรนำไปใช้

Share:
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรนำไปใช้
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรนำไปใช้

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรนำไปใช้

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรนำไปใช้
– การทำโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก Facebook Advertising
– การใช้การสนทนาแมสเซนเจอร์ทางการตลาด Facebook Messenger Marketing
– การใช้กูเกิลทางธุรกิจ Google My Business
– การใช้การโฆษณากูเกิลแอดเวิด Google Adwords
– การทำการตลาดเนื้อหา Content Marketing
– การใช้สื่อออนไลน์ Organic Social Media
– การใช้คูปองกระตุ้น Coupon Deal Sites
– การตลาดผ่านอีมเล์ Email Marketing
– การทำสัมมนาผ่านเว็บ Webinars
– การเขียนคอลัมน์ออนไลน์ Write A Column

Share:

Leave a reply