ชี้เป้าการตลาดออนไลน์ Digital Marketing


Share:
ชี้เป้าการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

วันนี้ผมมาแบ่งปันเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ ส่วนที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์นั้นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing) ซึ่งหมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) และส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจเราครับ

ธุรกิจออนไลน์จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบทางการตลาดและนำไปใช้ด้วย เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพทางการตลาด ดังนี้ครับ

1. สินค้า (Product) โดยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสินค้าบนโลกออนไลน์ จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สินค้าดิจิทัล (Digital Product)  เช่น เกมออนไลน์ พวกซอฟต์แวร์ เพลงดิจิทัล หนังสือดิจิทัล (E-book) ซึ่งใช้วิธีการส่งสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีที่โอนเงิน และ สินค้าที่ไม่ใช่ดิจิทัล (Phyical Product) เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ของใช้ต่าง ๆ กระเป๋า เป็นต้น เป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งต้องอาศัยการจัดส่งสินค้าผ่านช่องทางการขนส่งเพื่อให้ถึงมือลูกค้าครับ

2. ราคา (Price) ต้องให้ความสำคัญกับราคาของสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าสนใจเลือกซื้อสินค้าได้ การกำหนดราคาสินค้าก็ขึ้นอยู่กับสินค้า ซึ่งบางคนจะรวมค่าขนส่งด้วย (บางกรณีจะทำให้ดูสินค้ามีราคาสูงเกินไป) ดังนั้น การกำหนดราคาสินค้าจะต้องดูในรายละเอียดหลายอย่าง เช่น ต้องมีฟังก์ชันให้เปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง การขนส่ง ค่าการตลาดด้วยครับ

3. สถานที่ (Place) ส่วนนี้ถือว่าสำคัญเลยครับ เหมือนร้านค้าเราในดลกความจริง ในทางออนไลน์การนำเสนอเว็บไซต์ หรือสื่อโซเซียล เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาชมและเลือกสินค้านั้น จะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการส่งเสริมการขายถือเป็นหลักสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะผลักดันหรือดึงดูดความสนใจในสินค้านั้น หากมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ โดยต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่จะส่งเสริมการขายอยู่เป็นประจำหรือการให้สิทธิสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก โดยมีเงื่อนไขที่น่าสนใจให้แก่ลูกค้าด้วยครับ

5. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก การทักทาย การให้ความรู้สึกและให้การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสำคัญของตนเอง

6. การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)  สิ่งนี้ต้องตระหนักเลยครับถือว่าเป็นความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด โดยจะต้องประกาศเป็นนโยบายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยให้ลูกค้าตั้งรหัสสำหรับแก้ไขข้อมูลได้แต่เพียงผู้เดียว

กล่าวโดยสรุปการทำการตลาดออนไลน์ต้องมีกลยุทธ์ที่ต้องนำมาใช้ซึ่งต้องคำนึกถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเราเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดการตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า จะทำให้เราทำการตลาดตรงเป้าหมายได้ผลลัพธ์ที่ดีครับ และนี้คือการชี้เป้าการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่เรีนกว่ากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 6P ครับนำไปใช้กันนะครับ

ชี้เป้าการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

ชี้เป้าการตลาดออนไลน์ Digital Marketing


อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 

 

Share:

Leave a reply