เจาะลึกจุดเด่น “เฟซบุ๊ก” ( Facebook) ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลัง

Share:
จาะลึกจุดเด่น “เฟซบุ๊ก” ( FACEBOOK) ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลัง

สวัสดีครับในยุคที่การตลาดออนไลน์นั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย การเลือกใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการสื่อสารนั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญ ต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าและช่องทางที่พวกเขาใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่เมื่อสื่อสารออกไปในช่องทางนั้นแล้ว จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จาะลึกจุดเด่น “เฟซบุ๊ก” ( FACEBOOK) ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลัง

จาะลึกจุดเด่น “เฟซบุ๊ก” ( FACEBOOK) ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลัง

            วันนี้ผมขอแนะนำช่องทาง “เฟซบุ๊ก” ( Facebook) ที่เป็นช่องทางเด่นที่ทรงพลัง เป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งในปัจจุบันที่จํานวนผู้ใช้เยอะที่สุด โดยคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม Gen Y (อายุประมาณ 21 – 38) เป็นส่วนใหญ่ตามมาด้วย Gen X (อายุประมาณ 39 – 53) Baby Boomer (อายุ 54 – 72) และ Gen Z (อายุตั้งแต่ 20 ลงมา) ที่ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งพฤติกรรมของคนใช้เฟซบุ๊กมักจะมีคนใช้งานตลอดทั้งวันเมื่อมีเวลาว่าง ใช้วลาสั้นๆ แต่ดูบ่อย ติดตามชีวิตเพื่อนครอบครัวแฟนเพจที่สนใจ เนื้อหาในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เหมาะสําหรับเนื้อหาที่ดึงดูด น่าสนใจ มีวิดีโอเวลาสั้นๆ (1-3 นาที) หรือเนื้อหาอ่านไม่ยาวมาก Quote คําสั้นๆโดนๆ ที่แชร์ต่อได้ง่าย
            จุดเด่นของช่องทาง “เฟซบุ๊ก” ( Facebook) มีวัตถุประสงค์ด้วยเปนแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้จํานวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนแฟลตฟอร์มนี้ เป็น กลุ่มคนที่มีกําลังซื้อมากพอสมควร และด้วย Facebook สามารถทําโฆษณาได้อย่างเจาะลึก จึงยังเป็นแพลตฟอร์มที่ทั้งสามารถ สร้างการรับรู้ (Brand Awareness), สร้างปฎิสัมพันธ์ (Engagement), สร้างกลุ่มคนที่มีความสนใจ (Lead Generation), เป็นช่องทางดูแลลูกค้า (Facebook Messenger), และปิดการขายได้อย่างดี (Conversion) แต่ด้วยในปัจจุบันการแข่งขันสูงมาก การใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางสื่อสารการตลาดทําให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทําได้ยากขึ้นและ มีความท้าทาย ถ้าขาดกลยุทธ์และความรู้ในการทําการตลาดและการโฆษณาที่ดี อาจตกเป็น เหยื่อเสียค่าโฆษณาให้กับ Facebook แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการไว้
            ดังนั้นในการใช้ช่องทางเฟซบุ๊กให้ประสบความสําเร็จนั้นเราจะต้องมีการวางแผนว่า “เราอยากวัดผลอะไร อยากได้อะไร” เพราะในการวัดผลนั้น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจแต่ละรายมีการวัดผลที่แตกต่างกันในไปตามจุดประสงค์ที่ที่ต้องการ บางรายกำหนดวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการสร้าง Awareness ในตัวสินค้าเปิดใหม่บน Facebook โดยเลือกวัดผลจากการสังเกตยอด Reach, Like, Comments, และ Share ก็จะทําให้เราสามารถรับรู้ผลที่ตรงต่อสิ่งที่เราต้องการได้เป็นนต้น โดยเราควรกําหนดเป็นตัวเลขให้ชัดเจนจะง่ายต่อการดูผลลัพธ์ และวัดผลของงานว่าเป็นไปตาม แผนหรือไม่ แล้วผิดพลาดเพราะอะไร หรือบางรายวัดจากยอดขายที่สั่งซื้อมาทาง inbox ก็ได้ซึ่งถึงว่าช่องทางเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลังที่ช่วยให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ มาพบเจอกันในโลกเสรีของการค้าขายที่ต่างคนก็ได้ความต้องการตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้

อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Share:

Leave a reply